create a web page

Z  a  k  e  n  k  a  n  t  o  o  r     T  h  y  s     b v b a
Crelan agent en verzekeringsmakelaar


N I E U W S

Mobirise
Mobirise

PSD2 is de opvolger van de Payment Services Directive van 2007. Dit is de Europese reglementering voor betalingsdiensten. Met betalingsdiensten worden onder meer klassieke diensten bedoeld zoals doorlopende betalingsopdrachten, overschrijvingen, betalingen met een kaart, of de diensten verbonden aan het beheer van een betaalrekening. Onder PSD2 worden bijkomend ook nieuwe diensten geregeld, meer bepaald de betalingsinitiatiediensten en de rekeninginformatiediensten.

De betaalrekening wordt gedefinieerd als de rekening die voor de uitvoering van betalingstransacties wordt gebruikt. Dit is een zeer brede definitie waardoor verschillende type rekeningen mogelijks onder deze definitie kunnen vallen vanaf het ogenblik dat ze voor betalingstransacties worden gebruikt. Voor Crelan is het normaal de zichtrekening.

PSD2 is verder uitgewerkt in technische normen voor banken en andere bedrijven die betalingsdiensten aanbieden.

Mobirise

Aanpassing maximum bedragen fiscaal sparen

Vanaf 2019 kan u maximum 980 € ( ipv 960 € ) of 1280 € ( ipv 1230 € ) in uw fiscaal pensioenspaarcontract
Indien u 980 € spaart, geniet u 30% belastingvoordeel. Voor bedragen tussen 980 @ en 1280 € bedraagt het fiscaal voordeel 25%

Mobirise

Autosalon 2019
Geldig van 17 december 2018 tot en met 30 juni 2019 bij verzekeringsmaatschappij  AXA.
• Tot 15 % korting voor personenwagens en bestelwagens uitgerust met rijhulpsystemen
• Gratis omnium XL bij het afsluiten van een omnium voor personenwagens
• 100 % van de verzekerde waarde gedurende 12 maanden voor bestelwagens met een omnium en de formule aangenomen waarde 6 maanden

Vraag ons meer inlichtingen

Mobirise

Rechtsbijstand binnenkort fiscaal aftrekbaar
Wie een rechtsbijstandverzekering wil afsluiten, kan binnenkort rekenen op een fiscaal voordeel van 120 euro. Dat heeft de ministerraad beslist. Met de maatregel hoopt minister Koen Geens (CD&V) Justitie voor iedereen toegankelijk te houden. "Iedereen kan immers in aanraking komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen. Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden", legt Geens uit.

Een bouwgeschil of een echtscheiding. Het zijn maar twee van de vele voorbeelden die aangeven dat iedereen in zijn leven in aanraking kan komen met Justitie. Voor mensen die geen aanspraak maken op tweedelijnsbijstand, een pro-Deoadvocaat, wil de regering de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken.

Het voordeel komt neer op een belastingvermindering van 120 euro. Wie de verzekering neemt, kan de premie aftrekken van de belastingaangifte. De maximumwaarborg ligt op minstens 13.000 euro per geschil in burgerlijke zaken en 13.500 euro voor strafzaken. Voor een geschil rond een echtscheiding of wettelijke samenwoning bedraagt de waarborg minstens 3.375 euro per verzekerde persoon en 6.750 euro voor de contractuele geschillen in de bouw.

Er is geen wachttijd voor de rechtsbijstandverzekering behalve in bepaalde aangelegenheden waarbij de algemene regel maximaal 1 jaar wachttijd is. Voor de echtscheidingsgeschillen mag de termijn 3 jaar niet te boven gaan en voor bouwgeschillen bedraagt de wachttijd maximum 5 jaar. Indien je van verzekeraar verandert, wordt rekening gehouden met de reeds verstreken wachttijd. 

Bron : Vrtnws 16/11/2018

Mobirise

Er circuleren op dit moment e-mails, zogezegd uit naam van Crelan, waarin staat dat u een bericht ontvangen hebt via uw online banking, myCrelan. Om het bericht te kunnen openen, moet u volgens de e-mail op een link klikken.
Lees meer

Mobirise

Hoe veilig zijn de banken 10 jaar na de financiële crisis?
Lees meer

Mobirise

Crelan en Allianz hebben een overeenkomst gesloten waardoor Crelan-agenten voortaan ook levensverzekeringen van Allianz kunnen aanbieden.
Lees meer