create a site for free

Z  a  k  e  n  k  a  n  t  o  o  r     T  h  y  s     b v b a
Crelan agent en verzekeringsmakelaar


T I P S

Mobirise

Pensioensparen

Waarom u het pensioensparen best niet links laat liggen

Steeds meer mensen doen aan pensioensparen.
Niet zonder reden.
Wie zijn levenspeil na de pensioenleeftijd op peil wil houden, legt best een reserve aan.
Het wordt trouwens nog financieel ondersteund ook.


Reden 1: Pensioensparen is nodig
Om een open deur in te trappen: het pensioen is geen vetpot. Het wettelijk pensioen van een bediende die 45 jaar onafgebroken voltijds werkte, bedraagt momenteel hoogstens 2.988,45 euro als hij recht heeft op een gezinspensioen en 2.390,76 euro bruto voor een alleenstaande. En dan moest hij tijdens zijn actieve jaren ook het loonplafond verdienen. Voor 2018 hebben we het dan over minstens 55.657,47 euro bruto. Voor de meeste mensen zal het pensioen lager liggen. Veel lager soms. Omdat de betrokkenen bijvoorbeeld geen 45 jaar voltijdse arbeid kunnen voorleggen of omdat ze niet jaarlijks aan het loonplafond voor de pensioenberekening kwamen. In ons land geldt wel een minimumpensioen. Momenteel staat dat op 1.514,96 euro bruto voor wie recht heeft op een gezinspensioen, en 1.220,86 euro bruto voor alleenstaanden.  
Reden 2: u betaalt minder belastingen
Pensioensparen is niet enkel voordelig op lange termijn. Op korte termijn haalt u er fiscaal voordeel uit. Wie aan pensioensparen doet, kan hiervoor jaarlijks tot 960 euro sparen. De stortingen leveren een belastingvermindering van 30% op. Wie het maximum stort, moet met andere woorden 288 euro minder belastingen betalen. Vanaf dit jaar kan u kiezen voor een verhoogd plafond van 1.230 euro. De belastingvermindering zakt dan wel tot 25%, maar het uiteindelijke voordeel komt toch iets hoger uit, op 307,50 euro. En ja, dit gaat ook op voor jonge mensen die nog maar net starten aan hun carrière en nog maar een beperkt beroepsinkomen hebben.  
Reden 3: u maakt kans op een hoger rendement
Pensioensparen is per definitie sparen op lange termijn. En dat laat u dan ook toe om voor een pensioenspaarfonds of een tak23-beleggingsverzekering te kiezen. Uw inleg wordt dan geïnvesteerd in aandelen en obligaties, waardoor de waarde van uw belegging mee evolueert met de beurskoersen. In een langetermijnperspectief kunnen eventuele terugvallen op de aandelenmarkten bovendien goedgemaakt worden.
Reden 4: u kiest voor zekerheid
Speelt u liever safe, dan kan u kiezen voor pensioensparen via een spaarverzekering. In dat geval ontvangt u een gewaarborgde minimumrente. Die kan nog worden verhoogd met een winstdeelneming, indien de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.
Reden 5: u kan even pauzeren indien nodig
Wie aan pensioensparen doet, hoeft trouwens niet elk jaar te storten. Als het even financieel wat moeilijker gaat, kunt u eens wat minder storten of zelfs een jaar overslaan.
Bron Spaargids.be 06/06/2017